Hoe verhoog je de efficiëntie van je bedrijf?

Hoe verhoog je de efficiëntie van je bedrijf?

Zo efficiënt mogelijk werken, betekent met de middelen die je hebt zo veel mogelijk uit je bedrijf halen. Gelukkig betekent dit niet harder werken, maar vaak slimmer werken door bijvoorbeeld in te grijpen in één van de factoren die de efficiëntie in je bedrijf verhogen. Wij bekijken de twee belangrijkste: leiderschap en de flow van je bedrijfsprocessen.

Stroomlijn je bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen gaan van boekhoudkunde en verkoop tot leveringen en stock. Door te werken met handige ERP systemen die afgestemd zijn op jouw sector én bedrijf, kan je je efficiëntie al heel wat verhogen. Waarom verhogen ERP systemen de efficiëntie?

De eerste reden is dat ERP systemen je bedrijfsprocessen stroomlijnen en automatiseren. Deze geautomatiseerde processen zorgen voor een (zo goed als) foutloos en handig systeem, wat je werknemers de tijd en energie geeft om te focussen op waar ze goed én onmisbaar in zijn. Verder worden hierdoor menselijke vergissingen en dubbel werk vermeden.

Ten tweede zorgt een ERP systeem ervoor dat afdelingen, maar ook alle locaties van een internationaal bedrijf, op dezelfde manier werken. Op deze manier draagt een ERP systeem bij tot een eenduidige communicatie en werking.

Ten slotte gaan ERP systemen niet enkel alle afdelingen van je bedrijf verbinden zodat iedereen steeds alle nodige info heeft, ze geven je als bedrijf ook inzicht in hoe je je efficiëntie nog kan verhogen. Door analyses en data kan je je planning en besluitvorming verbeteren.

Opties ERP processen

Welke ERP systemen zijn er? Er zijn drie soorten: een on-premise of lokaal ERP systeem, een cloud systeem of een combinatie van de twee. De keuze hiervoor hangt af van je sector, de gevoeligheid van je bedrijfsprocesdata en de mogelijkheden van je bedrijf. Laat je dus zeker adviseren voor je kiest voor een on-site, een cloud ERP of een hybride vorm waarbij een lokaal geïnstalleerd systeem ook online toegankelijk is.

Zet in op gericht leiderschap

Om operationele efficiëntie te creëren, moeten niet enkel je bedrijfsprocessen in orde zijn. Ook management en leiderschap spelen hier een rol: om een bedrijf te doen groeien, is management nodig dat inzet op efficiëntie. Dit kan zijn door een focus op training zoals time management van werknemers of een echte investering in constante en meetbare doelen ter verbetering van je bedrijf. Natuurlijk is het management ook verantwoordelijk voor een doordacht financieel plan en wordt er samengewerkt met HR voor personeelsretentie.

Tips voor leiderschap

-   Reken niet enkel op processen om de efficiëntie te verbeteren. Bij een kortere doorlooptijd of nieuwe technologieën is er vaak tegenstand: het management moet hierop inspelen en op voorbereid zijn.

-   Creëer routine en integreer een doordacht beleid zodat je wekelijks en maandelijks de efficiëntie van je bedrijf opnieuw evalueert.

-   Vraag aan je ERP partner tips om het systeem in je bedrijf te implementeren en laat je bijstaan in het proces.